Xe tải Jac 6t4 mẫu mã đẹp vượt trội

465,000,000

Danh mục:

Mô tả

Xe t?i jac 6t4 Còn ???c g?i là Xe t?i jac 6.4 t?n là dòng xe v?i phân khúc bình dân cho ng??i dùng.

Xe t?i Jac 6T4 là dòng xe h?ng trung c?a nhà máy jac t?i vi?t nam l?p ráp v?i ch?t l??ng châu âu. B?ng vi?c b?o hành 3 n?m và 100.000 km b?ng b?o hành c?a dòng xe nh?t b?n t?i vi?t nam và h?n 1 n?m so v?i dòng xe Hàn qu?c. V?i vi?c kh?ng ?inh ch?t l??ng không ch? trên gi?y t? nh?m kích c?u s?n ph?m mà b?ng th?c t? khách hàng s? d?ng dòng xe này ?ã ch?ng minh cho th??ng hi?u xe jac t?i vi?t nam và toàn th? gi?i.

@Cam Newton Authentic Jersey style=”color: #000000;”>Xe t?i jac 6.4 t?n v?i m?u mã ??p v??t tr?i, ti?t ki?m nhiên li?u, giá thành h?p lý – mau thu h?i v?n cho nhà ??u t?, v?i k?t c?u nh?p kh?u ??ng b? 100% linh ki?n C?u- Máy – H?p S? – cabin – chassis công ngh? Isuzu nh?p kh?u tr?n b? công ngh? cao, b?o hành t? 3 n?m ho?c 100.000 km.

V?i vi?c kh?ng ?inh ch?t l??ng không ch? trên gi?y t? nh?m kích c?u s?n ph?m mà b?ng th?c t? khách hàng s? d?ng dòng xe này ?ã ch?ng minh cho th??ng hi?u xe jac t?i vi?t nam và toàn th? gi?i.

 20151014_105152

20151014_105129

20151014_105210

Ngo?i th?t xe t?i Jac 6t4

Xe t?i Jac 6t4 ???c thi?t k? v?i c?a s? r?ng h?n, cabin m?i t?ng góc quan sát c?a ng??i lái xe r?ng h?n, t?ng ?? an toàn khi lái xe ch? ??ng.

20150918_103636

N?i th?t xa t?i Jac 6t4

Cabin xe t?i jac 6t4 ???c làm b?ng công ngh? khuôn ?úc cao c?p b?ng vi?c s?n t?nh ?i?n Nano b?n b?. m?t khác dòng xe này còn trang b? ??ng c? m?nh m? c?a t?p ?oàn này và h?p s? cùng v?i c?u ch? ??ng mang t?i s? an tâm cho khách hàng khi ch? hàng quá t?i so v?i @Cam Newton Womens Jersey t?i tr?ng thi?t k? c?a xe t?i jac 6t4.

Can bin ???c thi?t k? r?ng rãi cho 3 ng??i, trang b? ??y ?? USB, Cabin l?t, radio, máy l?nh ??m b?o cho ng??i lái xe ???c tho?i mái và d? ch?u trong th?i ti?t nóng b?c.

20150918_103701 20150918_103644 20150918_103718

Jpeg

??ng c? xe t?i jac 6t4

Xe t?i jac 6.4 t?n s? d?ng ??ng c? CA4DF2-13 do nhà Jac Motor s?n xu?t trên dây chuy?n hi?n ??i, nh?p kh?u và ???c n?i ??a hoá t?i Vi?t Nam. Xe t?i jac 6.4 t?n mang phong cách ??c tr?ng, bi?u t??ng chuyên ch?, ?áp ?ng nhu c?u chuyên ch? t? nh? ??n l?n c?a n??i dùng. 

N?p phía tr??c r?ng và s? b? trí bên trong thu?n l?i cho vi?c ki?m tra h? th?ng. H?p c?u chì r?le ???c ??t t?p trung bên trong, vì v?y d? dàng ki?m tra ho?c thay th? van phanh, d?u ly h?p, n??c làm mát, h? th?ng g?t n??c

??ng c? xe 6t4

Thông s? k? thu?t xe t?i Jac 6t4

6t4-page-001
T?ng ??i lý xe t?i Sài Gòn Chuyên cung c?p chính hãng xe t?i Jac 6t4 và các dòng xe t?i ch?t l??ng cao khác nh?: Xe t?i Veam 2t, xe t?i Veam 1t5,…V?i @Cam Newton Youth Jersey ??i ng? nhân viên kinh doanh nhi?u n?m kinh nghi?m, ph?c v? chu ?áo, am hi?u s?n ph?m ch?c ch?n s? làm hài lòng quý khách.

M?i nhu c?u v? xe t?i Quý khách vui lòng liên h? hotline: 0908.191.455 – 0919.97.08.79 ?? ???c h? tr? nhi?t tình nh?t!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải Jac 6t4 mẫu mã đẹp vượt trội”