Giảm giá!

XE TẢI ISUZU QKR55H 2,2 TÂN

460,000,000 445,000,000

Mô tả

Xe t?i thùng isuzu QKH55H t?i tr?ng 2T2 là dòng xe t?i h?ng nh? ?ang ???c ?a chu?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

V?i nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa ngày càng cao thì th? tr??ng ngày càng khó kh?n trong vi?c ch? quá t?i. Nh?ng m?t hàng nh? ?ng n??c, nông s?n, gia súc, ?i?n t? ?i?n l?nh, bia, r??u, hàng tiêu dùng, m?t hàng c?ng k?nh nh?ng t?i tr?ng nh? mà  m?t @Demarcus Lawrence Authentic Jersey chi?c xe t?i 2,5 t?n tr? lên thì không th? vào ???c thành ph?, trong khi ?ó s? d?ng xe t?i nh? thì l?i r?t b?t l?i v? kích th??c hàng hóa. Vì v?y, dòng Xe t?i thùng isuzu QKH55H t?i tr?ng 2T2 này ra ??i ?áp ?ng ???c nhu c?u nan gi?i trên, v?a có th? ch? nh?ng m?t hàng t?i tr?ng nh?, c?ng k?nh mà v?a có th? l?u thông vào thành ph? m?t cách th?t d? dàng.

Xe t?i thùng isuzu QKH55H t?i tr?ng 2T2 s? d?ng các linh ki?n ???c nh?p kh?u ??ng b? t? Nh?t B?n ch?t l??ng siêu b?n, siêu ti?t ki?m nhiên li?u kh? n?ng v??t d?c t?i ?u. ???c nhà máy isuzu Vi?t Nam l?p ráp trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i cho ra m?t s?n ph?m phù h?p v?i th? tr??ng v?i ??a hình và ?i?u ki?n hi?n nay.

Xe t?i thùng isuzu QKH55H t?i tr?ng 2T2 h?i t?u ???c các ?u ?i?m v??t tr?i c?a các dòng xe t?i nh?. Nay c?i ti?n h?n v?i kích th??c thùng dài ??n 4.37m ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u chuyên ch?. Xe t?i thùng isuzu QKH55H t?i tr?ng 2T2  v?i t?i tr?ng  phù h?p có th? ch?y vào thành ph?.

Xe t?i thùng isuzu QKH55H t?i tr?ng 2T2

 

Cabin xe ???c thi?t k? r?t hi?n ??i, kính ch?n gió ???c thi?t k? r?ng rãi t?m @Demarcus Lawrence Womens Jersey nhìn phía tr??c r?ng giúp ng??i l?i d? dang quan sát, an toàn tuy?t ??i khi l?u thông.

Xe t?i thùng isuzu QKH55H t?i tr?ng 2T2 s? d?ng máy Hyundai, nh?p kh?u linh ki?n @Demarcus Lawrence Youth Jersey ??ng b? t? Nh?t B?n.Ti?t ki?m nhiên li?u, ??ng c? m?nh m?, b?n b? và còn h?i t?u ???c nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i khác c?a dòng xe veam.

??i lý Xe t?i Sài Gòn không ng?ng c?i ti?n, nâng c?p nh?ng dòng xe t?i ?a d?ng hóa m?u mã, màu s?c, s? ti?n nghi cho ng??i s? d?ng, ??ng th?i chúng tôi còn r?t chú tr?ng ??n ch?t l??ng ph?c v? c?a ??i ng? nhân viên.

Ngoài ra chúng tôi còn kinh doanh r?t nhi?u dòng s?n ph?m ô tô t?i ch?t l??ng khác nh?: Xe t?i Hyundai 3t5xe t?i veam 2txe t?i HINO

??n v?i chúng tôi, quý khách có th? hoàn toàn yên tâm v? giá c?, ch?t l??ng s? d?ng c?a xe c?ng nh? ch?t l??ng ph?c v? c?a nhân viên kinh doanh.

Quý khách có nhu c?u mau xe vui lòng liên h?: ??I LÝ XE T?I SÀI GÒN

Hotline: 0915748448

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “XE TẢI ISUZU QKR55H 2,2 TÂN”