Giảm giá!

Xe tải Jac 3t5 thùng kín- thùng lửng mui bạt mạnh mẽ

395,000,000 375,000,000

Danh mục:

Mô tả

Xe t?i Jac 3t5 ???c l?p ráp @Cam Newton Kids Jersey trên dây chuy?n hi?n ??i v?i ??ng c? nh?p kh?u 100% ?ang d?n kh?ng ??nh v? th? trên th? tr??ng Vi?t Nam.

Xe t?i Jac 3t5 ???c l?p ráp t?i Vi?t nam nên giá thành xe t?i ???c gi?m ?i ?áng k? phù h?p v?i nhu c?u, th? hi?u và n?n kinh t? c?a Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó xe t?i jac 3t5 v?i m?u mã ??p v??t tr?i, ti?t ki?m nhiên li?u, giá thành h?p lý – mau thu h?i v?n cho @Luke Kuechly Jersey nhà ??u t?, v?i k?t c?u nh?p kh?u ??ng b? 100% linh ki?n C?u- Máy – H?p S? – cabin – chassis công ngh? Isuzu nh?p kh?u tr?n b? công ngh? cao, b?o hành t?  36 tháng @Luke Kuechly Authentic Jersey ho?c 100.000 km t??ng ???ng v?i các dòng xe Nh?t và Hàn Qu?c.

V?i b? linh ki?n nh?p kh?u ??ng b? c?a Jac Motor t?o nên dòng xe t?i jac 3t5 n?i b?t, phong cách và ti?n d?ng. Xe t?i jac 3t5 t?n là ng??i b?n ??ng hành tin c?y trên m?i n?o ???ng.

 xe-tai-jac-3t5-manh-me-hang-dau xe-tai-jac-3t5-manh-me-hang-dau-1

Ngo?i Th?t xe t?i jac 3t5

Chi?u dài c? s? xe t?i Jac 3t5 lên ??n 3360mm, kích th??c thùng hàng l?n giúp chuyên ch? ???c nhi?u h?n, kính chi?u h?u t?i ?u t?m nhìn, kính ch?n gió r?ng giúp quan sát ???c xa h?n ??m b?o an toàn cho ng??i lái xe.

xe-tai-jac-3t5-manh-me-hang-dau-2

N?i th?t xe t?i jac 3t5

N?i th?t xe t?i jac 3t5 hi?n ??i v?i ca b?n r?ng rãi cho 3 ng??i, tho?i mái m?i t? th? ng?i. Trang b? ??y ?? CD, ca bin l?t, máy l?nh,radio… ??m b?o cho ng??i lái xe ???c th? gi?n tho?i mái khi di chuy?n và ?? ch?u trong nh?ng ngày nóng b?c.

xe-tai-jac3t5-4-1

 ??ng c? xe t?i Jac 3t5

Xe t?i JAC 3.5 t?n v?i ??ng c? nh?p 100%, ??ng c? m?nh m? ti?t ki?m nhiên li?u, l?p ráp trên dây chuy?n hi?n ??i giúp xe ??t t?c ?? c?c ??i lên ??n 86km/h. H? th?ng lái, h? th?ng phanh trang b? k? l??ng ??m b?o v?n hành êm ái và an toàn trên m?i con ???ng.

Thông s? k? thu?t xe t?i jac 3t5

3t45-page-001

T?ng ??i lý xe t?i Sài Gòn là ??n v? phân ph?i chính th?c dòng xe t?i jac 3t5 chính hãng và các dòng xe t?i ch?t l??ng khác nh?: xe t?i Hino 15 t?n, xe t?i veam 2t, xe t?i hyundai 2t5… ??m b?o ch?t l??ng và uy tín. V?i ph??ng châm” L?y s? hài lòng c?a khách hàng làm tiêu chí kinh doanh” ??i ng? nhân viên kinh doanh ? tr? nhi?t tình s? mang ??n cho quý khách s? hài lòng nh?t.

M?i nhu c?u v? xe t?i quý khách vui lòng liên h?  Hotline: 0908.191.455 – 0919.97.08.79 ?? có giá t?t nh?t!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải Jac 3t5 thùng kín- thùng lửng mui bạt mạnh mẽ”