Xe tải hino 15.4 tấn FL thùng dài 9m3 ,động cơ mạnh mẽ

Danh mục:

Mô tả

Xe t?i hino @Ha Ha Clinton-Dix Authentic Jersey 15.4 t?n FL thùng dài 9m3 ,??ng c? m?nh m?

Dòng xe t?i hino 15 t?n FL thùng dài 9m3 chuyên ch? hàng n?ng nh? s?t thép kh?i, thép h?p, thép ch? và g? các lo?i… và nó còn phát tri?n th? hi?n rõ tinh th?n vì con ng??i và công ngh? tiên ti?n c?a Hino Motors Nh?t B?n.

Xe t?i hino 15 t?n FL v?i ?u ?i?m thùng siêu dài, tính n?ng v??t tr?i v? t?i tr?ng ch? hàng, dòng xe t?i n?ng v?i kích th??c thùng dài phù h?p cho vi?c ?óng thùng chuyên d?ng, hi?u qu? v?n hành t?t, ít tiêu hao nhiên li?u, t?ng tr?ng t?i cao là lo?i xe dành cho khách hàng c?n mua xe t?i n?ng.

hdd-xe-tai-hino-fl-15-tan-

Giá xe t?i hino 15 t?n FL: ??ng (ch?a bao g?m VAT)

Xe t?i HINO 15 t?n FL t?ng t?i tr?ng 24.000 kg – t?ng t?i tr?ng cho phép t?i t? 13.000 kg ??n 16.000 kg

N?i ngo?i th?t xe t?i hino FL 15 t?n

Xe t?i Hino 15 t?n FL có Cabin ???c thi?t k? ki?u dáng khí ??ng h?c hi?n ??i làm gi?m s?c c?n gió. 

C?n tr??c và l??i t?n nhi?t ???c thi?t k? trang nhã v?i nhi?u khe thông gió h?n làm mát ??ng c?. 

Góc nhìn t? cabin l?n t?o góc quan sát và t?m nhìn t?i ?u. 

noi-that-xe-tai-hino-15t-Fl

H? th?ng chi?u sáng và ?èn xinhan @Ha Ha Clinton-Dix Womens Jersey có ki?u dáng hi?n ??i 

??c bi?t gh? ng?i có th? di chuy?n lên xu?ng trai ph?i sao cho phù h?p v?i ng??i lái 

Vô l?ng g?t gù, có radio và CD, ??ng h? hi?n th? ???c thi?t k? ??n gi?n d? ??c

Thông s? k? thu?t xe t?i HINO 15 t?n FL thùng dài

@Ha Ha Clinton-Dix Youth Jersey colspan=”3″ width=”530″>

Kích th??c & Tr?ng l??ng

Kích th??c xe: Dài x R?ng x Cao

11.450 x 2.460 x 2.700 mm
Chi?u dài c? s? 5.870 + 1.300 mm
Kích th??c thùng: Dài x R?ng x Cao 9.350 x 2.350 x 2.180 mm
Công th?c bánh xe 6 x 2
Tr?ng l??ng b?n thân 6.670kG
Tr?ng t?i cho phép ch? 15.000 kG
Tr?ng l??ng toàn b? 24.000 kG
S? ch? ng?i 03

??ng c?

Lo?i Diesel HINO J08E-UF tuabin t?ng n?p và két làm mát khí n?p, 6 máy th?ng hàng
???ng kính x hành trình piston 112 x 130 mm
Th? tích làm vi?c 7.684 cm3
Công su?t l?n nh?t 260/2.500 PS/rpm
Mômen xo?n c?c ??i 745/1.500 N.m/rpm
Dung tích thùng nhiên li?u

200 lít

Khung xe

H?p s?

9 s? ti?n, 1 s? lùi, ??ng t?c t? 1 ??n s? 9
H? th?ng lái Tr? l?c toàn ph?n, ?i?u ch?nh ???c ?? nghiêng, cao th?p
H? th?ng phanh Th?y l?c, ?i?u khi?n b?ng khí nén
H? th?ng treo Tr??c: Lá nhíp d?ng e-lip cùng gi?m ch?n th?y l?c
Sau: Nhíp chính và nhíp ph? g?m các lá nhíp d?ng bán e-lip
T? s? truy?n c?a c?u sau 5,428 : 1
C? l?p 11.00-R20-16PR
T?c ?? c?c ??i 106 km/h
Kh? n?ng v??t d?c 38,4 ?%
Bán kính quay vòng nh? nh?t 10,1 m
Cabin

L?t v?i c? c?u thanh xo?n và thi?t b? khóa an toàn

HINO FL 15 t?n trang b? ??ng c? TURBO t?ng áp m?nh m? c?a Nh?t B?n

??ng c? xe t?i Hino 500 Series 15 T?n ???c ch? t?o v?i công ngh? hi?n ??i công su?t l?n moomen xo?n cao ngay c? khi t?c ?? còn th?p,ti?t ki?m nhiên liêu, tiêu chu?n khí th?i Erro-3 thân thiên v?i môi tr??ng, có công su?t l?n nh?t so v?i các dòng xe cùng phân khúc.

xe-tai-hino-turbo
??ng c? Hino 15 T?n FL ???c trang b? TURBO t?ng áp và intercooler làm mát khí n?p giúp cho ??ng c? ho?t ??ng t?t h?n d? kh?i ??ng h?n, ti?t ki?m nhiên li?u.

 M?t s? lo?i thùng thông d?ng ???c ?óng trên n?n xe t?i HINO 15 t?n FL thùng dài

hino-fl-15tan-thung-tai-cau

Xe t?i hino 15 t?n FL thùng dài ?óng thùng t?i c?u

 

xe-tai-hino-15.4-tan-fl-thung-dong-lanh

Xe t?i hino 15 t?n FL ?óng thùng ?ông l?nh coposite

 

xe-tai-hino-15t-fl-thung-bat

Xe t?i hino 15.4 t?n ?óng thùng mui b?t

 

xetai-hino-FL-15tan-thung-bat

Xe t?i hino 15.4 t?n ?óng thùng ph? b?t dài

xe-tai-hino-fl-thung-kin-15-tan

Xe t?i hino 15.4 t?n ?óng thùng kín composite

xe-tai-hino-fl-thung-kin-inox-15-tan

Xe t?i hino 15.4 t?n ?óng thùng kín inox

Xe t?i HINO FL 15 t?n hi?u qu? cao v? ch? t?i. T?ng t?i cao, t? tr?ng nh?, xe t?i Hino 15 t?n s? 1 cho ng??i lái xe. T?ng m?c ?? an toàn, m?c ?? tin c?y cao, kh? n?ng v?n hành t?t..
V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a xe t?i Hino 15,5 t?n. Chúng tôi luôn luôn ??ng hành cùng b?n trên m?i n?o ???ng.

Xe t?i HiNO 15 t?n FL thùng dài là dòng xe t?i n?i ti?ng c?a NH?T B?N ti?t ki?m nhiên li?u, ??ng c? m?nh m?, tu?i th? cao, chi phí s?a ch?a th?p, nh?ng giá c? hoàn toàn c?nh tranh so v?i dòng xe cùng phân khúc c?a HÀN QU?C.

V??i chê? ?ô? ba?o ha?nh 03 n?m va? gi??i ha?n 100.000 Km a?p du?ng cho tâ?t ca? ca?c tro?ng ta?i xe, Nha? ma?y Hino ?a?m ba?o châ?t l???ng sa?n phâ?m mi?nh ?em la?i cho kha?ch ha?ng la? hoa?n toa?n v???t trô?i so v??i tâ?t ca? ca?c do?ng xe hiê?n co? trên thi? tr???ng.

H? TR? MUA TR? GÓP: Th? t?c vay v?n ngân hàng nhanh ng?n, lãi su?t th?p, th? ch?p b?ng chính chi?c xe c?n vay. Vay t? 30 – 70% giá tr? xe trong vòng 18 – 36 tháng.

M?I CHI TI?T QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN H? HOTLINE: 0908 191 455 – 0915748448 

?/c: 88, Qu?c L? 1A, Hi?p Bình Ph??c, Th? ??c, TP.HCM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải hino 15.4 tấn FL thùng dài 9m3 ,động cơ mạnh mẽ”