Xe tải Hino 5t2 XZU730 CHASSIS, thùng dài 5m8

Danh mục:

Mô tả

Xe t?i Hino 5t2 XZU730 ( 5200 kg) là dòng xe t?i c?a Nh?t ???c l?p ráp t?i Vi?t Nam. Xe t?i Hino 5t2 ???c s? d?ng ph? bi?n b?i ?? b?n cao và tính ?n ??nh c?a dòng xe t?i Hino t? Nh?t.

Xe t?i Hino 5200 kg  m?i ???c thi?t k? ch?t l??ng cao c? v? hình dáng bên ngoài l?n n?i th?t bên trong v?i m?t lo?t các tính n?ng ?u vi?t: xe t?i hino 5t2 v?i phong cách gi?n d? nh?ng ??y ?n t??ng ?? b?n cao, cabin thoáng và r?ng, ti?n ích trong s? d?ng.

xe-tai-hino-5t2-chassiss

Giá xe chassis: ??ng (ch?a bao g?m VAT)

Giá trên tùy thu?c vào th?i ?i?m hãng quy ??nh

Thông s? k? thu?t xe t?i HINO 5t2 XZU730

Lo?i xe n?n HINO – XZU730L
Kích th??c & Tr?ng l??ng
Kích th??c xe: D x R x C 7.285 x 2.055 x 2.255 mm
Chi?u dài c? s? 4.200 mm
Kích th??c thùng: D x R x C 5.800 x 1.900x 2.000 mm
Công th?c bánh xe 4 x 2
Tr?ng l??ng b?n thân 2.605 kG
Tr?ng t?i cho phép ch? 4.800 kG
Tr?ng l??ng toàn b? 8.500 kG
S? ch? ng?i 03
??ng c?
Lo?i Diesel HINO NO4C-VA Euro 3, 4 k? 4 máy th?ng @Antonio Brown Kids Jersey hàng tuabin t?ng n?p, phun nhiên li?u tr?c ti?p và làm mát b?ng n??c.
???ng kính x hành trình piston 104 x 118 mm
Th? tích làm vi?c 4.009 cm3
Công su?t l?n nh?t 150/2.800 PS/rpm
Mômen xo?n c?c ??i 420/1.400 N.m/rpm
Dung tích thùng nhiên li?u 100 lít
Khung xe
H?p s? 6 s? ti?n, 1 s? lùi, ??ng t?c t? 1 ??n s? 6
H? th?ng lái C?t tay lái ?i?u ch?nh ???c ?? cao và góc nghiêng v?i @Jack Lambert Jersey c? c?u khóa, tr? l?c th?y l?c, c? c?u lái tr?c vít ecu bi tu?n hoàn.
H? th?ng phanh Th?y l?c, tr? l?c chân không.
H? th?ng treo H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá , 2 giàm sóc th?y l?c
T? s? truy?n c?a c?u sau
C? l?p 7.50-16-14PR
T?c ?? c?c ??i 112 km/h
Kh? n?ng v??t d?c 42.7 ?%
Cabin L?t v?i c? c?u thanh xo?n và thi?t b? khóa an toàn

Xe t?i Hino 5T2 có Cabin ???c thi?t k? ki?u dáng khí ??ng h?c hi?n ??i làm gi?m s?c c?n gió.
C?n tr??c và l??i t?n nhi?t ???c thi?t k? trang nhã v?i nhi?u khe thông gió h?n làm mát ??ng c?.
Góc nhìn t? cabin l?n t?o góc quan sát và t?m nhìn t?i ?u.
H? th?ng chi?u sáng và ?èn xinhan có ki?u dáng hi?n ??i.

dau-xe-tai-hino-5t2
V? n?i th?t xe t?i Hino 5T2

– Không gian cabin ???c thi?t k? r?ng rãi.
– ??c bi?t gh? ng?i có th? di chuy?n lên xu?ng trai ph?i sao cho ng??i lái c?m th?y tho?i mái nh?t khi ?i?u khi?n xe.
– Vô l?ng g?t gù, có radio và CD, ??ng @Jack Lambert Authentic Jersey h? hi?n th? ???c thi?t k? ??n gi?n d? ??c, có trang b? ?i?u hòa.

V? ??ng c? c?a xe t?i Hino 5T2

??ng c? xe t?i Hino 5T2 XZU730 ???c ch? t?o v?i công ngh? hi?n ??i công su?t l?n moomen xo?n cao ngay c? khi t?c ?? còn th?p,ti?t ki?m nhiên liêu, tiêu chu?n khí th?i Erro-2 thân thiên v?i môi tr??ng

dong-co-xe-tai-hino-5.2tan

??ng th?i ??ng c? ???c trang b? TURBO t?ng áp và intercooler làm mát khí n?p giúp cho ??ng c? ho?t ??ng t?t h?n d? kh?i ??ng h?n, ti?t ki?m nhiên li?u.

M?t s? thùng xe ???c ?óng trên n?n xe t?i Hino 5t2 thùng dài 5m8

xe-tai-hino-5.2-tan-thung-lung

Xe t?i hino 5t2 ?óng thùng l?ng 5m8

xe-tai-hino-5.2-tan-thung-xe-cho-rac

Xe t?i hino 5t2 ?óng thùng v? sinh rác

xe-tai-hino-5-2-tan

Xe t?i hino 5 t?n 2 ?óng thùng mui b?t 

xe-tai-hino-5t2-tai-cau

Xe t?i hino 5t2 ?óng thùng t?i c?u

xe-tai-hino-5t2-thung-kin

Xe t?i hino 5t2 ?óng thùng kín inox 

xe-tai-hino-5t2-dong-thung-ben

Xe t?i hino 5t2 ?óng thùng ben

V??i chê? ?ô? ba?o ha?nh 03 n?m va? gi??i ha?n 100.000 Km a?p du?ng cho tâ?t ca? ca?c tro?ng ta?i xe, Nha? ma?y Hino ?a?m ba?o châ?t l???ng sa?n phâ?m mi?nh ?em la?i cho kha?ch ha?ng la? hoa?n toa?n v???t trô?i so v??i tâ?t ca? ca?c do?ng xe hiê?n co? trên thi? tr???ng.

H? TR? MUA TR? GÓP: Th? t?c vay v?n ngân hàng nhanh ng?n, lãi su?t th?p, th? ch?p b?ng chính chi?c xe c?n vay. Vay t? 30 – 70% giá tr? xe trong vòng 18 – 36 tháng.

M?I CHI TI?T QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN H? HOTLINE: 0908 191 455 – 0915748448 

?/c: 88, Qu?c L? 1A, Hi?p Bình Ph??c, Th? ??c, TP.HCM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải Hino 5t2 XZU730 CHASSIS, thùng dài 5m8”