Giảm giá!

Xe tải Hyundai 6t5 HD99 nâng tầm lợi nhuận

655,000,000 615,000,000

Với xe tải Hyundai HD99 6t5 vấn đề quá tải không còn là nỗi lo. Đơn vị phân phối xe tải Hyundai Đô Thành giá rẻ nhất miền nam.

Mô tả

Sau bao nhiêu ngày ch? ??i ngóng trông cu?i cùng s?n ph?m ?u vi?t nh?t c?a Hyundai ?ô Thành là xe t?i Hyundai HD99 6t5 ?ã ra ??i. Nh?m ?áp ?ng cho nhu c?u hàng hóa quá t?i T?p ?oàn Hyundai ?ô Thành cho ra m?t s?n ph?m thách th?c m?i t?i tr?ng và ch?t l??ng v??t tr?i c?a mình.

hyundai-hd99-6t5-xetaisg

Giá công b?: 615.000.000 ??ng (?ã bao g?m VAT)

Liên h? ngay: 0908 191 455 b?n s? có giá t?t nh?t và t? v?n t?n tình nh?t

Xe t?i Hyundai HD99 là dòng xe nâng t?i t? xe t?i Hyundai HD72. ?? ?áp ?ng nhu c?u quá t?i c?a ngành v?n t?i cùng v?i ?ó là c??c phí v?n t?i ngày càng gi?m. Hyundai HD99 ra ??i ?? ?áp ?ng nhu c?u b?c thi?t ?ó. V?i Hyundai HD99 quá t?i ?ã không còn là n?i lo l?ng c?a quý khách kinh doanh v?n t?i. N?u v?i xe t?i Hyundai HD72 chúng ta ch? có th? ch? ???c 3t5 thì nay v?i HD99 chúng ta ?ã có th? t?i ???c 6t5 hàng hóa m?t ?i?u h?t s?c tuy?t v?i.

hyundai-hd9-ben

M?u Hyundai HD99 thùng ben

hyundai-hd99-donglanh

M?u xe t?i hyndai HD99 thùng ?ông l?nh

hyundai-hd99-mui-bat

M?u thùng xe t?i hyndai HD99 mui b?t

xe tai hyundai HD99 thung kin

@Antonio Brown Authentic Jersey width=”613″ height=”613″ /> Xe t?i Hyundai HD99 ?óng thùng kín c?a hông

Toàn b? linh ki?n c?a xe t?i Hyundai HD99 ???c nh?p kh?u t? t?p ?oàn Hyundai Hàn Qu?c và ???c l?p ráp theo tiêu chu?n kh?t khe t? Hyundai t?i nhà máy ?ô Thành. N?u nh? dòng Hyundai HD72 ?ã kh?ng ??nh ???c ch?t l??ng ni?m tin c?a khách hàng thì chúng tôi ch?c ch?n r?ng HD99 s? còn làm r?c r? h?n n?a. Vì HD99 v?n s? d?ng toàn b? linh ki?n nh? HD72 nh?ng nhà máy ?ô Thành ?ã khéo léo nâng t?i cho xe  ?? ph?c v? nhu c?u t?i tr?ng c?a khách hàng.

noi-that-xe-65-t?n-hd98-hyundai

noi-that-xe-6.5-t?n-hd98-hyundai

 Dòng xe t?i hyundai hd99 6,4 t?n là dòng xe nâng t?i t? xe HD72 và HD78 do nhu c?u ch? quá t?i nên công ty chúng tôi và nhà máy Hyundai ?ô Thành  cho ra th? tr??ng dòng xe 2 dòng xe m?i xe t?i HD99 6,4 t?n và xe HD99s 6,7 t?n ?? ph?c v? quý khách hàng, xe HD72 3,5 t?n c?i t?o thành xe t?i  HD99 6,4 t?n s? máy c? còn xe @Antonio Brown Womens Jersey HD78 4,5 t?n c?i t?o thành dòng xe HD99S 6,7 t?n s? d?ng máy ?i?n ?? quý khách hàng ti?n s? d?ng và có thêm nhi?u s? l?a ch?n dòng xe mình mà mình mong mu?n.

Chúng tôi c?ng ??a ra nhi?u ch?ng lo?i thùng ?? quý khách ti?n l?a ch?n.

– Xe t?i hd99 6.4 t?n hyundai thùng mui b?t –  xe t?i hyundai hd99 6t5 t?n  thùng kín

– Xe t?i 6,4 t?n hyundai hd99  thùng l?ng – xe t?i 6.4 t?n hyundai hd99 s?t xi

– Xe t?i hd99 6,4 hyundai  l?p ráp ?ô thành – xe t?i hd99 6,4 t?n hyundai ?ô thành

THÔNG S? K? THU?T CHUNG XE T?I HYUNDAI HD99 6,5 T?N 

S?n Ph?m : Ô TÔ T?I (THÙNG KÍN – CÓ MUI) Màu s?n : Xanh – Tr?ng
Nhãn Hi?u : HYUNDAI Lo?i ??ng c? : D4DB – D4DD
S? lo?i : MYGHTY HD98 /DT-TK-TMB
S? khung : ?óng t?i Vi?t Nam S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
S? máy : ?óng t?i n??c ngoài Dung tích xi lanh : 3.907 cm3
Kh?i l??ng b?n thân : 3.350 Kg
Kh?i l??ng chuyên ch? theo thi?t k? : 6.400 Kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia GT    : 9.80 Kg
Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông : 9.800 Kg
Kích th??c :  D x R x C 6.850 x 2.190 x 2.900 mm
Kích th??c l?t lòng thùng : D x R x C 4.980 x 2.050 x 1.870 mm
Chi?u dài c? s? : 3.735 mm
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : D?u Diesel
C? l?p : 7.50 – R16

Ch??ng trình h? tr? tr? góp khi mua xe hd99 6,4 t?n

N?u quý khách hàng có nhu c?u mua xe t?i 6,4 t?n hd99 hyundai  ?? kinh doanh v?n t?i mà ch?a ?? tài chính ngu?n tài chính thì quý khách hàng ??ng phân vân hay do d? hãy ??n v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? 80% giá tri xe khi mua xe t?i công ty chúng tôi.

Khi ??n v?i ??I LÝ XE T?I SÀI GÒN Quý khách s? hài lòng v?i : 

  1. Giá c? h?p lý – Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c nhanh và ??n gi?n.
  2. Phong cách ph?c v? chuyên nghi?p cu? ??i ng? CB – CNV trình ?? tay ngh? cao, nhi?t tình luôn sãn sàng vì l?i ích c?a khách hàng .
  3. Th? t?c vay v?n ??n gi?n, nhanh g?n v?i lãi su?t ?u ?ãi th?t (Vay t?i 70% – 80% tr? giá xe)
  4. D?ch v? b?o hành b?o d??ng chuyên nghi?p
  5. Ph? tùng chính hãng .
  6. D?ch v? ??ng ký, ??ng ki?m, c?i t?o ?óng thùng ….

M?i chi ti?t liên h? Mr.M?nh 0908 191 455 hân h?nh ???c t? v?n và ph?c v? cho quý khách.

Công ty chúng tôi là ??n v? phân ph?i chính th?c @Antonio Brown Youth Jersey c?a Hyundai ?ô Thành cam k?t s? mang t?n tay quý khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t, ch? ?? ph?c v? t?t nh?t, chính sách b?o hành b?o d??ng ch?t l??ng nh?t ??n tay khách hàng.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải Hyundai 6t5 HD99 nâng tầm lợi nhuận”