Xe Tải Hyundai HD72 3T5 Mui Bạt – Lắp Ráp

620,000,000

Mô tả

Xe t?i Hyundai HD72 3t5 Mui B?t – L?p ráp

?? ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao v? dòng xe t?i HD72 3.5 t?n Hyundai Thùng Mui B?t c?a quý khách hàng. T?ng ??i lý xe t?i Sài Gòn V? Hùng chúng tôi không ng?ng n? l?c ?? c?i ti?n dòng xe t?i Hyundai 3t5 HD72 Thùng Mui B?t ???c L?p Ráp t?i x??ng.

Tính c? ??ng cao, phù h?p v?i m?i nhu c?u b?c x?p, chuyên ch? hàng hóa. 
Thi?t k? c?a thùng mui b?t hyundai 3,5 t?n v?i 6 tr? ??ng và m? 5 b?ng nên thùng r?t c?ng cáp thích h?p v?i m?i lo?i ???ng giao thông.

Xe t?i Hyundai 3t5 HD72 Mui B?t L?p Ráp hàng 3 c?c 

Xe t?i Hyundai 3t5 HD72 Mui B?t L?p Ráp

 Giá: 567.000.000 ??ng (ch?a bao g?m VAT)

Thông s? k? thu?t chi ti?t v? xe t?i Hyundai HD72 3t5 Mui B?t L?p Ráp

tskt-hyundai-hd72-mui-bat-lap-rap

Xe t?i Hyundai HD72 3t5 l?p ráp hàng ba c?c là s?n ph?m ???c s?n xu?t b?i nha máy Hyundai Ô Tô ?ô Thành ph?i h?p cùng t?p ?oàn Ô Tô Hyundai. Xe ???c nh?p kh?u toàn b? linh ki?n theo tiêu chu?n 3 c?c và ???c l?p ráp theo toàn b? dây chuy?n công ngh? t? t?p ?oàn Hyundai Hàn Qu?c ??m b?o mang ??n tay quý khách là nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t có th?. 

Quy cách ?óng thùng xe HD72 3t5 Mui B?t

tieu-chuan-dong-thung

M?t s? hình th?c t? xe t?i Hyundai HD72 Mui B?t – L?p Ráp

Hyundai-hd72-3t5 hyundai-hd72-3t5-mo-5-bung nvp1415936025 san-thung-hyundai-3t5-hd72 thung-xe-hyundai-3t5-mui-bat

Ngo?i th?t xe t?i Hyundai HD72 3t5 Mui B?t l?p ráp.   

       1.  Góc m? c?a r?ng t?o c?m giác tho?i mái khi lên xu?ng.

          2.  G??ng chi?u h?u có h? th?ng s?y kính ?i?n giúp nhìn rõ h?n vào ban ?êm hay ?i?u ki?n th?i ti?t x?u có m?a

          3.  C?u thang lên xu?ng an toàn

          4.  H? th?ng ?èn pha ?en xi nhan MRF ( Multi Focus Reflection) hi?n ??i giúp góc chi?u r?ng h?n, ánh sáng t?t h?n, ?i?u chình h?p lý h?n v?i t?ng ?i?u @Dan Marino Kids Jersey ki?n ??a hình.

 cum den truoc hyundai hd65 xetaisg.vn       guong chieu hau say dien hyundai HD65 xetaisg.vn

goc mo cua         bac thang len xuong hyundai hd65 xetaisg.vn

N?i th?t xe t?i Hyundai HD72 3.5 t?n.

noi_that_xe_tai_3_5_tan_hyundai

          1.  ???c thi?t k? ?? t?i ?u hóa các tính n?ng cùng s? ti?n l?i.

          2.  Dòng xe t?i Hyundai HD72 3t5 Mui B?t mang ??n cho ng??i s? d?ng lo?i cabin an toàn nh?t và ti?n d?ng nh?t.

          3.  Không ch? tho?i mái cho ng??i s? d?ng các thi?t k? u?n cong c?a cabin theo tiêu chu?n khí ??ng l?c h?c giúp xe v?n hành êm ái, tránh s?c c?n c?a gió và ti?t ki?m m?t ph?n nhiên li?u.

           4.  Cách b? trí các b?ng ?i?u khi?n thu?n ti?n khi ?i?u khi?n.

           5.  Cabin có trang b? h? th?ng chi?u sáng, âm thanh, ?i?u hòa, r?ng rãi và ti?n nghi.

           6.  Ph??ng châm c?a Hyundai là mang ??n s? tho?i mái và thu?n ti?n cho ng??i lái xe.

lop_xe_tai_3_5_tan_hyundai

??m b?o xe  ch? ???c t?i tr?ng l?n v?n hành b?n b? phù h?p v?i ???ng x?u ? VN. C?u t?o l?p tr??c rãnh d?c giúp xe ko b? tr??t khi di chuy?n.
L?p sau rãnh ngang giúp xe bám ???ng v??t l?y t?t.

Hi?u su?t xe t?i Hyundai HD72 3t5.

           1.  ??ng c? D4DB-4 m?nh m? và b?n b? mang l?i hi?u su?t làm vi?c t?t nh?t và s? yên tâm cho ng??i s? d?ng.

           2.  Dung tích làm vi?c:  3.9 lít

           3.  Ki?u ??ng c?: 4 xylanh th?ng hàng

           4.  Mô men xo?n t?i ?a: 59kg.m/1400 rpm

xe_tai_hyundai_3t5-dc xetaisg.vn
C?m ??ng c? D4DB-d trên xe t?i Hyundai HD72 3.5 t?n

khung xe thiet ke hien dai manh me xetaisg.vn  hop do nghe xetaisg.vn

hop cau chi <a href=@Jarvis Landry Jersey xetaisg.vn” width=”251″ height=”163″ />   bo phan khoi dong phu tro xetaisg.vn

binh chua nuoc rua kieng xetaisg.vn   binh chua nuoc lam mat xetaisg.vn

 T?ng ??i lý xe t?i Hyundai sài gòn công ty V? Hùng cam k?t:

           1.  Mang ??n tay quý khách hàng là nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t c?ng nh? giá c? phù h?p nh?t.

           2. Ch? ?? h?u mãi khuy?n mãi t?t nh?t ??n quý khách hàng.

           3.  H? tr? quý khách ?óng thùng, hoàn c?i m?c ?ích s? d?ng và ch?t l??ng thùng là t?t nh?t.

          4.  V?i ??i ng? nhân viên kinh doanh giàu kinh nghi?m, sáng t?o, nhi?t huy?t s? t? v?n t?n tình chu ?áo nh?t ??n quý khách, n?m b?t nh?ng nhu c?u c?a quý khách ?? t? v?n nh?ng s?n ph?m phù h?p nh?t ??n tay t?ng quý khách.

@Jarvis Landry Authentic Jersey style=”text-align: center;”>M?i chi ti?t xin liên h? Mr.M?nh 0908.191.455 – 0919.970.879

Xin Trân Tr?ng Cám ?n Quý Khách

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Tải Hyundai HD72 3T5 Mui Bạt – Lắp Ráp”