Xe Tải Hyundai HD65 2.5 Tấn Thùng Kín – Nhập Khẩu

660,000,000

Mô tả

Xe t?i Hyundai HD65 2.5 t?n Thùng Kín – Nh?p Kh?u

T?ng ??i lý xe t?i sài gòn xin kính chào quý khách l?i ??u tiên chúng tôi xin c?m ?n ??n t?t c? quý khách ?ã, ?ang và s?p t?i ?ng h? các dòng s?n ph?m xe t?i c?a công ty chúng tôi. Xin g?i ??n quý khách dòng s?n ph?m xe t?i Hyundai HD65 2.5 t?n Thùng Kín.

Xe t?i HD65 nh?p kh?u nguyên chi?c Cabin Chassis, Thùng kín ???c làm t? ch?t li?u tôn m? k?m ho?c inox b?n ??p, ch?u t?i tr?ng l?n.
* Xu?t x?: CKD ho?c nh?p kh?u
* Tình tr?ng: còn hàng
* Màu s?c: Xanh, Tr?ng

Giá:                                     ??ng(?ã bao g?m VAT)

Thông s? k? thu?t xe HD65 2t5 Thùng Kín

tskt-hd65-tk

   V?i r?t nhiêu ?u ?i?m nh? ch?t l??ng t?t, m?u mã ??p, ti?n nghi ??y ??, thân thi?n ng??i s? d?ng, giá c? h?p lý, kích th??c lòng thùng hàng r?ng v?i chi?u dài chi?u r?ng n?i b?t ?ây là dòng xe l?a ch?n hàng ??u cho t?t c? quý khách có nhu c?u v? xe t?i hyundai 2t5.

M?t s? ?nh th?c t?:

hyundai-hd65-thung-kin-cua-mo hyundai-hd65-vach-thung-kin hyundai-hd65-thung-kin-cua-container hyundai-hd65-cabin-thung-kin

Ngo?i th?t xe t?i Hyundai HD65 2.5 t?n.

          1.  Góc m? c?a r?ng t?o c?m giác tho?i mái khi lên xu?ng.

          2.  G??ng chi?u h?u có h? th?ng s?y kính ?i?n giúp nhìn rõ h?n vào ban ?êm hay ?i?u ki?n th?i ti?t x?u có m?a

          3.  C?u thang lên xu?ng an toàn

          4.  H? th?ng ?èn pha ?en xi nhan MRF ( Multi Focus Reflection) hi?n ??i giúp góc chi?u r?ng h?n, ánh sáng t?t h?n, ?i?u chình h?p lý h?n v?i t?ng ?i?u ki?n ??a hình.

N?i th?t xe t?i Hyundai HD65 2.5 t?n.

noi that xe

          1.  ???c thi?t k? ?? t?i ?u hóa các tính n?ng cùng s? ti?n l?i.

          2.  Dòng xe t?i Hyundai HD65 mang ??n cho ng??i s? d?ng lo?i cabin an toàn nh?t và ti?n d?ng nh?t.[divider]

          3.  Không ch? tho?i mái cho ng??i s? d?ng các thi?t k? u?n cong c?a cabin theo tiêu chu?n khí ??ng l?c h?c giúp xe v?n hành êm ái, tránh s?c c?n c?a gió và ti?t ki?m m?t ph?n nhiên li?u.

           4.  Cách b? trí các b?ng ?i?u khi?n thu?n ti?n khi ?i?u khi?n.

           5.  Cabin có trang b? h? th?ng chi?u sáng, âm thanh, ?i?u hòa, r?ng rãi và ti?n nghi.

           6.  Ph??ng châm c?a Hyundai là mang ??n s? tho?i mái và thu?n ti?n cho ng??i lái xe.

he thong dieu hoa khong khi xetaisg.vn  @12th Fan Jersey src=”http://xetaisg.vn/wp-content/uploads/2015/02/hop-de-do-cabin.png” alt=”hop de do cabin xetaisg.vn” width=”242″ height=”139″ />

hop gan tan thuoc    khoa mo cua trong xetaisg.vn

o khoa tren xe xetaisg.vn  tay lai dieu chinh do nghieng xetaisg.vn

Hi?u su?t @12th Fan Authentic Jersey xe t?i Hyundai HD65 2.5 t?n Thùng Kín.

           1.  ??ng c? D4DB-4 m?nh m? và b?n b? mang l?i hi?u su?t làm vi?c t?t nh?t và s? yên tâm cho ng??i s? d?ng.

           2.  Dung tích làm vi?c:  3.9 lít

           3.  Ki?u ??ng c?: 4 xylanh th?ng hàng

           4.  Mô men xo?n t?i ?a: 59kg.m/1400 rpm

xe_tai_hyundai_3t5-dc xetaisg.vn
C?m @12th Fan Womens Jersey ??ng c? D4DB-d trên xe t?i Hyundai HD65 2.5 t?n

 T?ng ??i lý xe t?i sài gòn công ty V? Hùng cam k?t:

           1.  Mang ??n tay quý khách hàng là nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t c?ng nh? giá c? phù h?p nh?t.

           2.  Ch? ?? h?u mãi khuy?n mãi t?t nh?t ??n quý khách hàng.

           3.  H? tr? quý khách ?óng thùng, hoàn c?i m?c ?ích s? d?ng và ch?t l??ng thùng là t?t nh?t.

           4.  V?i ??i ng? nhân viên kinh doanh giàu kinh nghi?m, sáng t?o, nhi?t huy?t s? t? v?n t?n tình chu ?áo nh?t ??n quý khách, n?m b?t nh?ng nhu c?u c?a quý khách ?? t? v?n nh?ng s?n ph?m phù h?p nh?t ??n tay t?ng quý khách.

M?i chi ti?t xin liên h? Mr.M?nh 0908.191.455 – 0919.970.879

Xin Trân Tr?ng Cám ?n Quý Khách

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Tải Hyundai HD65 2.5 Tấn Thùng Kín – Nhập Khẩu”