Xe tải Jac 2t động cơ mạnh mẽ từ Jac Motor

385,000,000

Danh mục:

Mô tả

Xe t?i Jac 1t99 hay xe t?i jac 2t là dòng xe m?i nh?t c?a JAC MOTOR. 

Xe t?i nh? JAC 2 t?n phù h?p cho nhu c?u chuyên ch? và kh? n?ng tài chính c?a ?a s? khách hàng t?i Vi?t Nam.  ?ây là dòng xe t?i Jac ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i t? Isuzu Nh?t B?n.

Xe t?i JAC HFC1042K 2 t?n là dòng xe phân khúc bình dân cho ng??i tiêu dùng, ??m b?o giá c? h?p lý nh?t, t?o c?m giác an tâm h?n cho m?i ng??i khi s? d?ng dòng s?n ph?m này

Xe t?i JAC HFC1042K  2 t?n, là dòng xe t?i ???c ?ng d?ng công ngh? hi?n ??i c?a ISUZU vào ??ng c? c?ng nh? các chi ti?t khác t?o nên dòng xe ch?t l??ng cao.  Xe t?i JAC HFC1042K 1.99 t?n nhanh chóng chi?m l?nh ???c th? tr??ng trong và ngoài n??c. ??c bi?t phù h?p ch?y vào thành ph?. Dòng s?n ph?m xe t?i Jac 2 t?n hay 1t99 t?n v?i nh?ng k?t c?u nh? xe t?i jac 2 t?n thùng mui b?t, xe t?i jac 2 t?n thùng kín c?ng nh? thùng ?ông l?nh ?áp ?ng nhu c?u chuyên ch? ?a d?ng c?a khách hàng.

V?i ch?t l??ng xe t?i jac 1.99 t?n ???c mi?n ki?m ??nh ???c b?o hành ??n 36 tháng ho?c 100.000 km. Cho khách hàng s? an tâm khi s? d?ng s?n ph?m c?a Jac motor.

xe-tai-jac-2t-ben-bi-1@Christian Mccaffrey Jersey />

Ngo?i Th?t xe t?i Jac 2t

 Xe t?i jac 2 t?n mang phong cách ??c tr?ng, bi?u t??ng chuyên ch?, ?áp ?ng nhu c?u chuyên ch? t? nh? ??n l?n c?a ng??i dùng. V?i thi?t k? m?u mã t?i ?u và ??p m?t, ?èn xe có th? chi?u xa h?n, sáng h?n vào ban ?êm, kính ch?n gió m? r?ng t?m nhìn cho ng??i lái xe, ??m b?o quan sát tr??c sau rõ nét, giúp ng??i lái xe an toàn trên m?i n?o ???ng, ??c bi?t là nh?ng ?o?n ???ng nh?, h?p ho?c l?u thông vào thành ph? ?ông ?úc.

xe-tai-jac-2t-ben-bi-4 xe-tai-jac-2t-ben-bi-3

N?i Th?t xe t?i jac 2t

N?i th?t xe t?i Jac 2t ???c thi?t k? r?ng rãi cho 2 ng??i, Trang b? USB nghe nh?c, cabin l?t tho?i mái, h?c ??ng v?t d?ng g?n gàng, radio th? gi?n và n?m b?t thông tin tuy?n ???ng thông su?t, trang b? h? th?ng máy l?nh làm mát trong nh?ng ngày nóng b?c, ??m b?o cho ng??i lái xe ???c tho?i mái @Christian Mccaffrey Authentic Jersey nh?t.

@Christian Mccaffrey Womens Jersey #000000;”>Jpeg

??ng c? xe t?i Jac 2t

??ng c? HFC4DA1-1 m?nh m?, ti?t ki?m nhiên li?u, ?? b?n cao… b? linh ki?n nh?p kh?u ??ng b? c?a Jac Motor t?o nên dòng xe t?i jac 2 t?n n?i b?t, phong cách và ti?n d?ng. Xe t?i jac 2 t?n là ng??i b?n ??ng hành tin c?y trên m?i n?o ???ng.

Jpeg

Thông s? k? thu?t xe t?i Jac 2t

1t9 xin-page-001

M?t s? hình ?nh xe t?i Jac 2t

xe-tai-jac-2t-ben-bi-2 xe-tai-jac-2t-ben-bi-5 xe-tai-jac-2t-ben-bi-6

T?ng ??i Lý Xe T?i Sài Gòn là ??n v? cung c?p xe t?i ch?t l??ng t?i TP. H? Chí Minh v?i nhi?u n?m kinh nghi?m, ??i ng? nhân viên linh ho?t, ???c ?òa t?o chuyên nghi?p, luôn l?y s? hài lòng c?a khách hàng làm tiêu chí kinh doanh ch?c ch?n là làm hài lòng quý khách.

Chúng tôi còn kinh doanh r?t nhi?u lo?i xe t?i chính hãng khác nh?: xe t?i veam 2t, xe t?i hino 15 t?n, xe t?i hino… ch?t l??ng cao.

M?i nhu c?u v? xe t?i quý khách vui lòng liên h? hotline: 0908.191.455 – 0919.97.08.79 ?? ???c t? v?n t?n tình nh?t!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải Jac 2t động cơ mạnh mẽ từ Jac Motor”