Xe tải Jac 2t4 linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Jac Motor

355,000,000

Danh mục:

Mô tả

Xe t?i jac 2.4 t?n s? d?ng ??ng c? HFC4DA1-1 do nhà Jac Motor s?n xu?t trên dây chuy?n hi?n ??i, nh?p kh?u và ???c n?i ??a hoá t?i Vi?t Nam.

Xe t?i Jac 2t4 n?m trong phân khúc giá bình dân phù h?p v?i ?i?u ki?n kinh t? Vi?t Nam, ??m b?o cho t?t c? ng??i dùng có th? s? h?u m?t cách d? dàng nh?t.

V?i m?u mã thi?t k? ??p bao g?m các lo?i nh? thùng l?ng, thùng kín và Chassic t?i tr?ng lên ??n 2 t?n 4, chi?u dài c? s? lên ??n 3360mm cho ng??i dùng có th? chuyên ch? nhi?u hàng hóa h?n, ??c bi?t là @Ha Ha Clinton-Dix Authentic Jersey nh?ng m?t hàng hóa nh?, ho?c nh?ng m?t hàng c?ng k?nh nh?ng t?i tr?ng nh?. Xe t?i Jac 2t4 v?i  b? linh ki?n nh?p kh?u ??ng b? c?a Jac Motor t?o nên dòng xe t?i jac 2t4 n?i b?t, phong cách và ti?n d?ng. Xe t?i jac 2t4 là ng??i b?n ??ng hành tin c?y trên m?i n?o ???ng.

xe-tai-jac-2t4-manh-me-1

Ngo?i th?t xe t?i jac 2t4

Thi?t k? m?u mã t?i ?u và ??p m?t, ?èn xe có th? chi?u xa h?n, sáng h?n vào ban ?êm, kính ch?n gió m? r?ng t?m nhìn cho ng??i lái xe, ??m b?o quan sát tr??c sau rõ nét, giúp ng??i lái xe an toàn trên m?i n?o ???ng, ??c bi?t là nh?ng ?o?n ???ng nh?, h?p ho?c l?u thông vào thành ph? ?ông ?úc.

xe-tai-jac-2t4-manh-me

N?i th?t xe t?i jac 2t4

N?i th?t xe t?i Jac 2t4 ???c thi?t k? r?ng rãi cho 2 ng??i, Trang b? USb nghe nh?c, cabin l?t tho?i mái, h?c ??ng v?t d?ng g?n gàng, radio th? gi?n và n?m b?t thông tin tuy?n ???ng thông @Ha Ha Clinton-Dix Jersey su?t, trang b? h? th?ng máy l?nh làm mát trong nh?ng ngày nóng b?c, ??m b?o cho ng??i lái xe ???c tho?i mái nh?t.

xe-tai-jac-2t4-5

??ng c? xe t?i Jac 2t4

@Ha Ha Clinton-Dix Kids Jersey style=”text-align: left;”>Xe t?i Jac 2t4 ???c ??ng b? linh ki?n 100% C?u-Máy-H?p s?-Cabin công ngh? Isuzu nh?p kh?u công ngh? cao, h? th?ng lái, phanh, h? th?ng treo tr??c, treo sau hi?n ??i ??t t?c ?? t?i ?a ??n 86km/h, di chuy?n nhanh , êm ái và b?n b? h?n.

xe-tai-jac-2t4-4

Thông s? k? thu?t xe t?i Jac 2t4

1t9-page-001

T?ng ??i lý xe t?i Sài Gòn là ??n v? phân ph?i chính th?c dòng xe t?i Jac 2t4 ch?t l??ng cao. Cùng v?i ??i ng? kinh doanh giàu kinh nghi?m, ???c ?ào t?o k? thu?t chuyên sâu, Ph?c v? t?n tình và chu ?áo ch?c ch?n s? làm cho quý khách hoàn toàn hài lòng.

Ngoài ra chúng tôi còn cung c?p m?t s? dòng xe t?i ch?t l??ng cao khác nh?: Xe t?i hino 15 t?n, xe t?i veam 2t, xe t?i hyundai 2t5….

?? có giá ?u ?ãi nh?t quý khách vui lòng liên h? hotline: 0908.191.455 – 0919.97.08.79  r?t hân h?nh ?ón ti?p và ph?c v? quý khách!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải Jac 2t4 linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Jac Motor”