Xe Tải JAC 9T1 ưu việt hơn – vận tải tốt hơn

570,000,000

Danh mục:

Mô tả

Xe t?i Jac 9t1 m?i v?i nhi?u ?u ?i?m ??c bi?t h?n m?t s? dòng xe khác là ti?t ki?m nhiên li?u Euro c?i thi?n h?n thích h?p h?n nh? ??ng c? siêu b?n siêu kh?e, tính n?ng c?a ??ng c? Faw luôn luôn v??t tr?i so v?i ??ng c? YC v?i s?c b?n b? c?ng nh? s? ?a d?ng khác mà dòng xe t?i Jac 9.1 t?n ?ang c?i thi?n và t?n d?ng các tính n?ng ?? phát tri?n th??ng hi?u là dòng xe s? 1 siêu b?n, siêu r?, siêu ??p, siêu ti?t ki?m nhiên li?u.

DSC_0003_1

Xe t?i Jac 9t1 là dòng xe m?i nh?t c?a t?p ?oàn JAC Vi?t Nam, nh?m ?áp ?ng nhu c?u ch? hàng t?i tr?ng cao c?a h?u h?t các công ty v?n t?i hi?n nay. ?ây ???c xem là dòng xe nâng t?i t? dòng 6t4 ?ã l?y ???c nhi?u s? tin t??ng c?a quý khách hàng.

DSC_0014_3

 Giá: 570.000.000 ??ng

Xe t?i Jac 9t1 là s?n ph?m r?t ???c mong ??i v?i t?i tr?ng l?n, kích th??c thùng phù h?p giúp tài xe d? v?n hành trên ???ng h?n, và c?i thi?n ???c ngu?n hàng th?i bu?i cân t?i nh? hi?n nay

Ngo?i th?t xe @Cam Newton Kids Jersey v?n ???c gi? nguyên v? b? ngoài c?a xe t?i jac 6t4 nh?ng ???c thi?t k? r?ng h?n theo tiêu chu?n khí ??ng l?c h?c. Cabin ?ôi giúp cho nh?ng chuy?n v?n t?i ???ng xa tho?i mái h?n cho các bác tài.

N?i th?t v?n ???c nh?a cao c?p, ??y ?? các thi?t b? ti?n nghi nh? radio, qu?t gió, máy l?nh, g?t tàn….

DSC_0001_1

@Luke Kuechly Jersey style=”text-align: left;”>Tên s?n ph?m: JAC – 9.1 t?n?
Dung tích xy lanh: 4.752 cm3
Tiêu chu?n khí th?i: Euro II
H?p s?: 6 s? ti?n 1 s? lùi
H? th?ng phanh: khí nén 2 dòng, tác d?ng lên các bánh xe tr?c sau
T?i tr?ng: 9.150 kg
T?ng tr?ng: 11.795 kg
Kích th??c t?ng th?: 8.900 x 2.380 x 3.430 mm
Kích th??c thùng: 6.800 x 2.240 x 2.150 mm
??ng c?: Máy FAW
Lo?i: 4 thì làm mát b?ng n??c, t?ng áp
C? l?p: 9.00 – 20?

 

DSC_0028_2

DSC_0028_2@Luke Kuechly Authentic Jersey height=”369″ />

??i Lý Xe T?i Sài Gòn luôn là ??n v? cung c?p các dòng xe t?i jac uy tín nh?t, ch?t l??ng và giá c? h?p lý. ??n v?i chúng tôi quý khách có th? hoàn toàn yên tâm v? s?n ph?m c?ng nh? ch?t l??ng ph?c v? v?i cam k?t luôn mang ??n s? hài lòng cho quý khách hàng.

Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n, và ph?c v? t?t nh?t: 0908.191.455 – 0919.97.08.79

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Tải JAC 9T1 ưu việt hơn – vận tải tốt hơn”