Giảm giá!

Xe tải veam Vt252 tải trọng 2t4 lưu thông vào thành phố

363,000,000 350,000,000

Mô tả

Xe t?i veam vt252 -1  là dòng xe t?i ch?t l??ng cao và c?ng là s?n ph?m m?i nh?t c?a Veam Motor.

 Xe t?i veam vt252 ra ??i ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng ngày càng cao v? ch?t l??ng, m?u mã, và các ti?n ích c?a xe. Không ch? ?áp ?ng ???c nhu c?u chuyên ch? hàng hóa c?a nhà xe, Xe t?i VT252 có giá thành khá r? nh?ng ch?t l??ng l?i @Aaron Rodgers Jersey ngang b?ng v?i nh?ng dòng xe khác có cùng t?i tr?ng và kích th??c. ??c bi?t, xe t?i Veam VT252 ???c cách tân v?i ki?u dáng m?i h?n, thi?t k? ??p, m?nh m? và b?t m?t h?n.

?ây là dòng xe t?i nh? ???c phép l?u thông vào thành ph? vào ban ngày có t?i tr?ng l?n nh?t hi?n nay. 

dau-xe-tai-veam-vt252-mb

duoi-xe-veam-vt252 veam-vt252-mb xe-tai-veam-vt525-mb

Ngo?i th?t Xe t?i veam vt252

Xe t?i Veam VT252 có cabin ???c d?p hình vuông, thi?t k? vuông v?c t?o v? ??p m?nh m?, hi?n ??i và sang tr?ng. Xe t?i veam 2t4 có ngo?i th?t thi?t k? ??p, h? th?ng ?èn hi?n ??i có ?èn kích th??c ? v? trí gi?a hai bên cánh c?a và nóc xe giúp xe v?n hành an toàn h?n vào ban ?êm. Trang b? tiêu chu?n ?i?u hòa, kính ?i?n, khóa ?i?n giúp xe v?n hành êm ái h?n. G??ng chi?u h?u v?i t?m nhìn r?ng giúp lái xe quan sát t?t h?n. Veam 2t4 có thùng xe ch?c ch?n kích th??c thùng 3m85 ch? ???c nhi?u lo?i hàng hóa khác nhau.

xe-tai-veam-vt252-manh-me (1)

N?i th?t Xe t?i veam vt252

Xe t?i Veam VT252 có không gian khá r?ng, thoáng mát, ti?n nghi, có th? du?i chân t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i lái, thao tác l?t d? dàng, b?o d??ng ti?n l?i, gh? n?m @Aaron Rodgers Authentic Jersey h?i cao c?p, xe veam 2t4 vt252  ???c trang b? nhi?u tính n?ng b?o ??m an toàn m?i,??m b?o s? tho?i mái cho ng??i lái. N?i th?t ???c bài trí ??n gi?n, t?i ?u, có khe nh? ??ng gi?y t? và v?t d?ng c?n thi?t. H? th?ng ?i?u hòa, làm mát nhanh chóng giúp gi?i t?a nh?ng c?n nóng b?c và ng?t ng?t vào ngày hè.

@Aaron Rodgers Womens Jersey style=”text-align: justify;”>Không ch? mang l?i s? tho?i mái cho ng??i lái, Veam VT252 còn có nhi?u ch?c n?ng gi?i trí ngay trên xe khi v?n hành trên nh?ng tuy?n ???ng dài.

xe-tai-veam-vt252-manh-me (3)

??ng c? Xe t?i veam vt252

Xe t?i veam 2t4 trang b? ??ng c? Hyundai D4BF D4BF m?nh m?, ít tiêu hao nhiên li?u v?i k?t c?u b?n v?ng , h? th?ng kim phun ?i?u khi?n ?i?n t?, xe t?i veam 2t4 c?u h?p s? ch?t l??ng cao, êm ái, ??m b?o s?c m?nh và ch?t l??ng v?n hành. VT252 là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n t?i ?u nh?t cho dòng xe t?i h?ng nh? có t?i tr?ng 2,4 t?n c?a các doanh nghi?p v?n t?i. VT252 có h? th?ng làm mát ???c ??t d??i g?m xe giúp xe gi?m nhi?t và v?n hành an toàn vào mùa hè hay nh?ng ngày n?ng nóng kéo dài.

xe-tai-veam-vt252-manh-me (4)

Thông s? k? thu?t Xe t?i veam vt252

xe-tai-veam-vt252-manh-me (2)

Xem thêm m?t s? hình ?nh v? Xe t?i Veam VT252 2t4 Thùng L?ng mà chúng tôi ?ã bán.

duoi-xe-veam-vt252 veam-vt252-tl xe-tai-veam-vt252-tl-2t4

??i lý xe t?i Sài Gòn là ??n v? phân ph?i xe t?i ch?t l??ng cao ?a d?ng s?n ph?m ?? ?em l?i s? l?a ch?n Thu?n L?i Nh?t – Ti?t Ki?m Th?i Gian Nh?t cho Quý Khách.

Ngoài ra chúng tôi còn cung c?p r?t nhi?u dòng s?n ph?m ch?t l??ng cao khác nh?: Xe ben veam, Xe t?i thùng 6m, Xe t?i jac 6t4

M?i nhu c?u v? xe t?i quý khách vui lòng liên h? hotline: 0915748448 ?? ???c h? tr? nhi?t tình nh?t!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe tải veam Vt252 tải trọng 2t4 lưu thông vào thành phố”