Giảm giá!

Xe Tải Veam VT340S 3t5 thùng dài 6m1

470,000,000 445,000,000

Mô tả

Xe T?i Veam VT340S 3t5 thùng dài 6m1 chuyên ch? nhi?u hàng hóa h?n, kinh t? hi?u qu? h?n.

Xe T?i Veam VT340S  3t5 là dòng xe t?i nh? m?i nh?t c?a Veam Motor ???c phát tri?n lên t? Veam VT260 thì chi?c VT340S ???c nâng cao t?i tr?ng chuyên ch? nh?m t?ng hi?u qu? s? d?ng cho nhà ??u t?. So v?i các dòng xe khác có cùng t?i tr?ng t??ng ???ng ? ngoài th? tr??ng @Jack Lambert Authentic Jersey thì VT340S có nhi?u l?i th? h?n nh? có kích th??c thùng hàng l?n (dài 6,1m) và ??c bi?t là ???c trang b? h? th?ng ??ng c? – truy?n ??ng c?a Hyundai Hàn Qu?c nh?ng giá thành khá c?nh tranh.

xe-tai-veam-vt340s-3t5

Giá: 445 000 000 ??ng (ch?a bao g?m VAT)

??ng c? trang b? cho Veam VT340S là lo?i ??ng c? Hyundai D4BH 2,5 lít, có Turbo t?ng áp làm mát khí n?p giúp xe luôn v?n hành b?n b? và ti?t ki?m nhiên li?u. Thông th??ng, v?i v?n t?c 60km/h, trong vòng kho?ng cách 100km, Veam VT340S ch? tiêu hao 10 lít nhiên li?u.

dong-co-veam-vt340s

Cabin Veam VT340S ph?ng theo thi?t k? c?a cabin xe Isuzu Nh?t B?n. Ki?u dáng ??p, t?m nhìn r?ng, n?i th?t ti?n nghi. H? th?ng ?èn Halogen b?n ??p, t?m chi?u sáng cao, ??m b?o t?m nhìn xa cho tài x? vào ban ?êm. Vô l?ng tr? l?c g?t gù, ?i?u ch?nh d? dàng, thu?n ti?n cho m?i t? th? lái.

Nh?m giúp khách hàng có th? v?n chuy?n nhi?u lo?i hàng hóa có th? tr?ng khác nhau, thùng xe Veam VT340S ???c thi?t k? v?i th? tích khá l?n so v?i t?i tr?ng. Nh? v?y, ??i v?i h?u h?t các m?t hàng, m?c dù ch?a ?? (th?m chí v??t quá) t?i tr?ng nh?ng không gian lòng thùng v?n còn ch? tr?ng.

thung-xe-nhom

thung-xe-veam-vt340s

Thông s? k? thu?t Veam VT340S 3t5 thùng dài 6m1

Nhãn hi?u VEAM
S? lo?i V340S
T?i tr?ng cho phép (Kg) 3490
Chi?u dài lòng thùng (mm) 6050
Chi?u dài c? s? (mm) 3800
Kích th??c bao: DxRxC (mm) 7920x2120x3090
Kích th??c l?t lòng thùng: DxRxC (mm) 6050x1980x760/1940
Công th?c bánh xe 4×2
Cabin
Lo?i ??n – ki?u l?t
Kích th??c cabin: DxRxC (mm) 1510x1900x1865
??ng c?
Ki?u lo?i ??ng c? Hàn Qu?c – D4BH
Công su?t max/T?c ?? vòng quay (Ps/vòng/phút) 103/3400
Momen max/T?c ?? vòng quay (N.m/vòng/phút) 235/2000
H? th?ng truy?n ??ng
Ly h?p Hàn Qu?c, 1 ??a ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c
H?p s? Hàn Qu?c, 5 s? ti?n, 1 s? lùi
C?u ch? ??ng Hàn Qu?c – c?u sau

Xe t?i veam vt340S là ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y c?a nhà xe trên m?i con ???ng. ?em l?i hi?u qu? kinh t? cao cho các nhà ??u t?, xí nghi?p,doanh nghi?p v?n t?i, v?t li?u xây d?ng…trên nh?ng con ???ng dài. @Jack Lambert Womens Jersey L?u thông d? dàng c? trong thành ph? và liên t?nh.

??i lý xe t?i Sài Gòn là ??i lý phân ph?i chính th?c c?a dòng xe t?i veam vt340S và các dòng xe t?i ch?t l??ng khác nh?: Xe t?i huyndai 3t5, xe t?i veam 2t, xe t?i hyundai 2t5

??n v?i chúng tôi quý khách có th? hoàn toàn yên tâm v? giá c? c?ng nh? ch?t l??ng s?n ph?m, ch? ?? ?u ?ãi l?n, ph?c v? t?n tâm, ?úng nhu c?u c?a quý khách hàng.

M?i thông tin chi ti?t quý khách vui lòng liên h? s? ?i?n tho?i 0915 748448 ?? ???c @Jack Lambert Youth Jersey h? tr? t?t nh?t.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Tải Veam VT340S 3t5 thùng dài 6m1”