Xe ben Veam VB1100 mạnh mẽ và nổi bật

1,099,000,000