Xe tải củ tại An Giang Jac 4t9 đời 2017 thùng 4,3m cực đẹp