Xe tải thùng 6m Veam VT260 1T9 lưu hành vào thành phố

440,000,000