Xe tải 8 tấn Hyundai HD800 Mighty tăng tải từ HD72

690,000,000

Xe tải 8 tấn Hyundai HD800 Mighty tăng tải từ Hyundai HD72, được tăng tải chở được khối lượng hàng hóa tốt hơn. Hyundai Hd800 khẳng định chất lượng cao.