Xe Tải Veam VT490 Thùng Kín, thùng 6,2m

560,000,000